Lekarz.2017.6.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 158/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie delegowania na konferencję "Annual Choosing Wisely International Roundtable"

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 22 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 41/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zasad kierowania za granicę przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyrazić zgodę na udział dwóch osób zgłoszonych przez Ośrodek Naczelnej Izby Lekarskiej ds. Wytycznych Postępowania w Praktyce Medycznej w konferencji "4th Annual Choosing Wisely International Roundtable", które odbędzie się w Amsterdamie w dniach 12-13 września 2017 r.
2.  Upoważnić Kierownika Ośrodka Naczelnej Izby Lekarskiej ds. Wytycznych Postępowania w Praktyce Medycznej do wskazania osób, które będą uczestniczyły w konferencji, o której mowa w ust. 1.
§  2.  Koszty realizacji uchwały zostaną pokryte ze środków Ośrodka Naczelnej Izby Lekarskiej ds. Wytycznych Postępowania w Praktyce Medycznej.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.