Lekarz.2018.8.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 55/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie delegowania na 3. Międzynarodową Konferencję Związków Zawodowych Lekarzy

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Delegować kol. Wojciecha Domkę i kol. Michała Matuszewskiego - członków Naczelnej Rady Lekarskiej na 3. Międzynarodową Konferencję Związków Zawodowych Lekarzy, która odbędzie się w dniach 27-29 września 2018 r. w Lizbonie.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.