Radc.2018.9.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 101/X/2018
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 22 września 2018 r.
w sprawie czynności mających na celu zakup lokalu z przeznaczeniem na siedzibę Krajowej Izby Radców Prawnych

Na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138, 723, 1467 i 1669) uchwala się, co następuje;
§  1.  Wyraża się zgodę na prowadzenie przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych negocjacji z Home & Office - Agencja Nieruchomości Komercyjnych, mających na celu zakup lokalu przy ul. Powązkowskiej 15 w Warszawie o powierzchni 680 m2, z przeznaczeniem na siedzibę Krajowej Izby Radców Prawnych.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.