Akty korporacyjne

Lekarz.2008.1.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 stycznia 2008 r.

STANOWISKO Nr 11
NADZWYCZAJNEGO IX KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 12 stycznia 2008 r.
w sprawie czasu pracy lekarzy w szpitalach

Nadzwyczajny IX Krajowy Zjazd Lekarzy sprzeciwia się wprowadzeniu w szpitalach systemów zmianowego lub równoważnego czasu pracy lekarzy, jako wykluczających ciągłą i należytą opiekę nad pacjentami, utrudniających kształcenie podyplomowe oraz kierowanie oddziałami i przekazywanie informacji dotyczących stanu zdrowia pacjentów, a także rozmywających odpowiedzialność za pacjentów.
Przewodniczący:

Andrzej Sawoni ...........................................

Zastępcy Przewodniczącego:

Maciej Borowiecki ...........................................

Marian Brocki ...........................................

Ryszard Golański ...........................................

Ewa Jędrzejczak-Opałka ...........................................

Janusz Kleinrok ...........................................

Anna Lella ...........................................

Wojciech Marquardt ...........................................

Sekretarze:

Stanisław Ancyparowicz ...........................................

Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska ...........................................

Antoni Jakubowicz ...........................................

Marianna Kawa-Keisner ...........................................

Danuta Kozłowska-Trusewicz ...........................................

Krystyna Małecka ...........................................

Jolanta Szczurko ...........................................