Akty korporacyjne

Lekarz.2018.5.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2018 r.

STANOWISKO Nr 2
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
w sprawie czasu pracy lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy wyraża stanowisko, że zjawisko wielokrotnego, ponadnormatywnego przedłużania czasu pracy lekarzy stanowi poważny problem funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i zagrożenie dla zdrowia lekarzy.

Samorząd lekarski, sprawując nadzór nad należytym wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty, nie godzi się na coraz bardziej powszechne zjawisko permanentnego przepracowania lekarzy.

Obciążanie lekarzy pracą ponad miarę, związane z brakami kadrowymi, powoduje ryzyko działań nieprofesjonalnych, skutkuje również narażeniem zdrowia i życia zarówno pacjentów, jak i samych lekarzy. Lekarze powinni mieć zagwarantowane godziwe warunki wykonywania zawodu, w tym odpowiedni czas odpoczynku pozwalający na regenerację sił.

Wprowadzenie powyższych postulatów wymaga przyjęcia odpowiednich regulacji prawnych.