Brak tytułu. - OpenLEX

Brak tytułu.

Akty korporacyjne

Adwok.2022.3.3

Akt nieoceniany
Wersja od: 3 marca 2022 r.

UCHWAŁA Nr 154/2022
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 3 marca 2022 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, dostrzegając konieczność zapewnienia pomocy ludności cywilnej i rannym na terenie Ukrainy, apeluje do Polskiego Czerwonego Krzyża, Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz do władz Federacji Rosyjskiej o podjęcie działań, które pozwolą na jak najszybsze stworzenie korytarza humanitarnego, który umożliwi ewakuację tych osób z terenów oblężonych. Ludność cywilna i ranni, w szczególności dzieci, kobiety, osoby w podeszłym wieku, starcy, osoby z niepełnosprawnością, chorzy, w tym ci wszyscy, którzy nie stwarzają jakiegokolwiek zagrożenia bojowego, znajdują się w niezwykle trudnej sytuacji, która jest początkiem katastrofy humanitarnej.

Adwokatura Polska apeluje do organizacji humanitarnych, które mogą mieć wpływ na stworzenie korytarza humanitarnego, o niezwłoczne podjęcie działań, których efektem będzie ograniczenie katastrofy humanitarnej.