Brak tytułu. - OpenLEX

Brak tytułu.

Akty korporacyjne

Adwok.2022.1.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 stycznia 2022 r.

UCHWAŁA Nr 44/2022
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 15 stycznia 2022 roku

Naczelna Rada Adwokacka postanawia obwieścić tekst jednolity Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.