Akty korporacyjne

Kurat.2020.4.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 kwietnia 2020 r.

KRK 17/V/2020
Warszawa, 24 kwietnia 2020 roku

Pani/Pan

KURATOR SĄDOWY

(wszyscy)

Jeszcze przed kilkoma miesiącami nie przypuszczaliśmy, że świat może zastygnąć w bezruchu przejęty grozą pandemii, której sprawcą jest drobina niedostrzegalna przez ludzkie oko- koronawirus. Dziś choroba COVID-19 zbiera żniwo. Miliony zachorowań, tysiące ofiar śmiertelnych, lęk i obawa przed kontaktem z drugim człowiekiem, zasłonięte maskami twarze, rękawice ochronne na rękach- oto nowa rzeczywistość, rzeczywistość nas wszystkich.

W tym czasie ze szczególnym szacunkiem, uznaniem, nadzieją i wiarą patrzymy na tych, którzy zajmują się leczeniem chorych i zapewniają im opiekę: lekarzy, pielęgniarki, diagnostów laboratoryjnych. Będąc na pierwszej linii walki z chorobą i niosąc pomoc innym, są najbardziej narażeni na zakażenie i jego skutki. Ze względu na to potrzebują szczególnego wsparcia.

Dlatego, w odpowiedzi na apel Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego, Krajowa Rada Kuratorów we współpracy z Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji "PROBARE", rozpoczyna zbiórkę środków pieniężnych dla służby zdrowia z przeznaczeniem na:

- zakup testów na obecność koronawirusa;
- zakup środków ochrony osobistej, w szczególności: kombinezonów, maseczek, rękawic jednorazowych, gogli;
- opłacenie kosztów wynajmu mieszkania dla pracowników służby zdrowia, którzy w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi muszą zostać poddani kwarantannie lub leczeniu na COVID-19 w warunkach pozaszpitalnych;
- zakup szczepionek przeciwko COVID-19 (kiedy staną się dostępne).

Zwracamy się zatem z gorącą prośbą i apelem do wszystkich kuratorów sądowych w Polsce o wsparcie akcji i dokonywanie dobrowolnych wpłat, w dowolnej kwocie, w terminie do 20 maja 2020 roku, na specjalnie uruchomione w tym celu subkonto o numerze:

43 1600 1462 1020 8571 4000 0003

W tytule przelewu proszę podać:

"Darowizna COVID-19. Kuratorzy sądowi służbie zdrowia".

Zebrane środki w całości, po odliczeniu kosztów obsługi księgowości i opłat za konto, zostaną przeznaczone na cele zbiórki.

Jesteśmy przekonani, że kuratorzy sądowi jako osoby empatyczne i otwarte na problemy innych- także w tym szczególnym okresie okażą wsparcie ludziom, którzy każdego dnia, narażając własne zdrowie i życie, niosą pomoc społeczeństwu.

Uczyńmy wszystko, aby był to nasz wspólny sukces!

Z góry dziękujemy za przekazane darowizny- znaczenie ma każda złotówka.