Akty korporacyjne

Adwok.2020.1.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 stycznia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 150/2020
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 21 stycznia 2020 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało w skład Kolegium Redakcyjnego miesięcznika "Palestra":

Adw. prof. dra hab. Aleksandra Kappesa.