Akty korporacyjne

Adwok.2020.1.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 stycznia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 149/2020
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 21 stycznia 2020 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę "Adwokatura Zasłużonym"

na wniosek:

Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu

Panu adw. Jerzemu Kołodziejowi.