Akty korporacyjne

Adwok.2020.1.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 stycznia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 74/2020
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 18 stycznia 2020 r.

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła Wytyczne CCBE dotyczące poprawy bezpieczeństwa teleinformatycznego prawników zabezpieczającej przed bezprawną inwigilacją, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

ZAŁĄCZNIK Nr 

Wytyczne CCBE dotyczące poprawy bezpieczeństwa teleinformatycznego prawników zabezpieczającej przed bezprawną inwigilacją