Akty korporacyjne

Adwok.2019.12.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 143/2019
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej odwołało adw. Elżbietę Bieńkowską ze składu Referatu Skarg NRA.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało adw. Macieja Krzysztofa Bieńkowskiego w skład Referatu Skarg NRA.