Akty korporacyjne

Adwok.2019.12.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 142/2019
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na wniosek Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, podjęło uchwałę następującej treści.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zwraca się do Pani Marszałek Sejmu RP w sprawie, która niepokoi nie tylko adwokatów, ale cały wymiar sprawiedliwości.

Wszystkim nam zależy na prawidłowym i sprawnym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, na zaufaniu do sądów i na respektowaniu praw obywateli.

Przy zaistniałym konflikcie pomiędzy władzą wykonawczą a sądowniczą, proponujemy, aby Pani Marszałek, jako przedstawiciel władzy ustawodawczej, podjęła się swoiście rozumianej mediacji z udziałem przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych, zmierzającej do wypracowania rozwiązań ustawowych wygaszających konflikt.

Jesteśmy zgodni, że po wyrokach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego sytuacja wymaga regulacji ustawowych.

Przedłużający się spór generuje olbrzymie koszty, które przez długie lata będzie spłacało społeczeństwo. Wymiar sprawiedliwości będzie prawidłowo funkcjonował tylko wtedy, kiedy obywatel będzie miał zaufanie do sądów, sędziów i obowiązującego, stabilnego prawa.