Akty korporacyjne

Adwok.2019.12.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 141/2019
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 10 grudnia 2019 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 65/2019 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 września 2019 roku:
1. Odwołało adw. Piotra Ruszkiewicza ze składu Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
2. Powołało w skład Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej:

adw. dra Roberta Bogdzio,

adw. dr Katarzynę Golusińską,

adw. Małgorzatę Szwedowską.