Akty korporacyjne

Adwok.2019.11.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 listopada 2019 r.

UCHWAŁA Nr 140/2019
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 28 listopada 2019 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie § 4 ust. 4 Statutu Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 65/2019 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 września 2019 roku, powołało adw. Cezarego Rogulę na Wiceprezesa Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.