Akty korporacyjne

Adwok.2019.10.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 października 2019 r.

UCHWAŁA Nr 134/2019
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 29 października 2019 r.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej popiera stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 września 2019 roku dotyczące zwolnienia doradców podatkowych z tajemnicy zawodowej.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przypomina, że obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest podstawową gwarancją prawidłowego wykonywania prawniczych zawodów zaufania publicznego oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości.