Lekarz.2017.10.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 października 2017 r.

STANOWISKO Nr 63/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 13 października 2017 r.
w sprawie autopoprawki do rządowego projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z treścią autopoprawki do rządowego projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, przesłanej przy piśmie p. Adama Podgórskiego, Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu, z dnia 26 września 2017 r., pozytywnie ocenia przewidziane w treści autopoprawki umożliwienie lekarzom pediatrom sprawowanie opieki nad pacjentami POZ - dziećmi i młodzieżą - do ukończenia 18. roku życia.