Prok.2017.8.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA
KRAJOWEJ RADY PROKURATORÓW PRZY PROKURATORZE GENERALNYM
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie apelu Zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów "Lex super omnia" dotyczącego opracowania przez Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym Zbioru zasad etyki zawodowej prokuratorów

Zgodnie z treścią art. 43 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177, z późn. zm.) uchwalenie Zbioru zasad etyki zawodowej prokuratorów stanowi ustawowe zadanie Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Krajowa Rada Prokuratorów podjęła obowiązek wyznaczenia dla prokuratorów ram postępowania w służbie i poza nią, zgodnego z regułami postępowania profesjonalnego, uczciwego, solidnego, koleżeńskiego oraz respektującego pożądane relacje z otoczeniem społecznym.
Wynikający z ustawy Prawo o prokuraturze skład Rady stanowi, w swej istocie, reprezentację wszystkich prokuratorów. Zbiór zasad etyki zawodowej prokuratorów przygotowany i przyjęty przez Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym będzie wyrazem stanowiska tego organu samorządności prokuratorskiej, na które złożą się opinie wszystkich prokuratorów wchodzących w skład Rady.

Każdy prokurator, czy grupa prokuratorów, którzy są zainteresowani przekazaniem swoich uwag dotyczących prac Rady mogą przekazać je członkowi Rady. Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym podtrzymuje swoje stanowisko, że na obecnym etapie prac nad projektem Zbioru zasad etyki zawodowej prokuratorów brak jest uzasadnienia dla poddawania tego projektu szerszym konsultacjom lub opiniom.