Lekarz.2018.5.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2018 r.

APEL Nr 19
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
do Władz Publicznych

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Władz Publicznych odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony zdrowia o zwiększenie publicznych nakładów finansowych na opiekę stomatologiczną.

Uzasadnienie

Udokumentowany zły stan uzębienia Polaków jest przede wszystkim wynikiem wieloletnich zaniedbań w publicznym finansowaniu świadczeń stomatologicznych, nie adekwatnym do rzeczywistych społecznych potrzeb.