Lekarz.2018.5.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2018 r.

APEL Nr 14
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
do uczelni medycznych, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz okręgowych rad lekarskich

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do uczelni medycznych, Naczelnej Rady Lekarskiej oraz okręgowych rad lekarskich o podjęcia działań na rzecz obowiązkowej, szeroko pojętej edukacji przeddyplomowej i podyplomowej w przedmiocie medycyna paliatywna.

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy uważa, że edukacja w przedmiocie medycyny paliatywnej w trakcie kształcenia, zarówno przed jak i podyplomowego, powinna być prowadzona przez lekarzy specjalistów medycyny paliatywnej.

Wskazane jest prowadzenie działań na rzecz zapewnienia równomiernego i adekwatnego do potrzeb oraz prowadzonego pod nadzorem specjalistów medycyny paliatywnej dostępu do różnych form opieki paliatywnej (hospicyjnej).