Lekarz.2018.5.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2018 r.

APEL Nr 4
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU
Lekarzy z dnia 26 maja 2018 r.
do Sejmu RP i Senatu RP

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Sejmu RP i Senatu RP o zmianę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, tak aby lekarzom i lekarzom dentystom w trakcie wykonywania czynności zawodowych przysługiwała ochrona prawna należna funkcjonariuszom publicznym.