Lekarz.2018.5.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2018 r.

APEL Nr 6
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
do Prezydenta RP oraz Prezesa Rady Ministrów

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się do Prezydenta RP oraz Prezesa Rady Ministrów o powołanie ponadpartyjnego zespołu ds. reformy w ochronie zdrowia. Samorząd lekarski deklaruje aktywny udział w pracach tego zespołu.

Uzasadnienie

W ocenie XIV Krajowy Zjazd Lekarzy ochrona zdrowia, niezależnie od poglądów politycznych, stanowi dobro ogólnospołeczne, a obecny system oraz jego finansowanie nie gwarantują bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy postuluje o wypracowanie wspólnego programu, który w wyniku uzyskanego consensusu byłby realizowany przez polski rząd, niezależnie od tego, które partie stałyby u władzy.

Wobec powyższego konieczne jest zaangażowanie wszystkich przedstawicieli ugrupowań politycznych reprezentujących możliwie jak najszerszą reprezentację społeczną.