Lekarz.2018.5.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2018 r.

APEL Nr 9
XIV KRAJOWY ZJAZD LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
do prezesów rad lekarskich

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się z apelem do lekarzy i lekarzy dentystów, którym powierzono funkcję prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej lub okręgowej rady lekarskiej o zawieszenie aktywności w organizacjach politycznych na czas pełnienia tej funkcji w samorządzie lekarskim.

Uzasadnienie

Samorząd lekarski jest organizacją apolityczną, którego realizacja zadań ustawowych musi wychodzić naprzeciw oczekiwaniom wszystkich koleżanek i kolegów niezależnie od miejsca zamieszkania, statusu zawodowego czy posiadanego światopoglądu. W tym względzie szczególne znaczenie ma postawa liderów izb lekarskich, których działania na tym polu powinny zawsze mieć charakter transparentny, przyczyniając się do integracji lekarzy i lekarzy dentystów. Wobec powyższego, równoległe pełnienie przez prezesa rady lekarskiej innych funkcji w organizacjach politycznych czy kandydowanie pod ich szyldem w wyborach powszechnych może prowadzić do utraty zaufania do całego samorządu lekarskiego.