Apel do Prezesa Rady Ministrów w sprawie odwołania Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Waldemara Kraski.

Akty korporacyjne

Lekarz.2020.4.3

Akt nieoceniany
Wersja od: 3 kwietnia 2020 r.

APEL Nr 14/20/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 3 kwietnia 2020 r.
do Prezesa Rady Ministrów w sprawie odwołania Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pana Waldemara Kraski

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się z wnioskiem o niezwłoczne odwołanie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pana Waldemara Kraski.

Uzasadnieniem wniosku o odwołanie jest niegodna Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, i niegodna lekarza, wypowiedź, której Pan Minister udzielił w dniu 3 kwietnia 2020 r. w Programie Trzecim Polskiego Radia. Z wypowiedzi tej wynika, że pracownicy medyczni bagatelizują procedury związane z koronawirusem wprowadzane w placówkach ochrony zdrowia, zasugerowano również, że niektórych - zwłaszcza starszych - pracowników medycznych cechuje nonszalancja w podejściu do tych procedur. Minister Waldemar Kraska zarzucił wreszcie, że część środowiska medycznego w ogóle nie wie o istnieniu procedur związanych z epidemią koronawirusa. Tymczasem, główną przyczyną zakażeń wśród personelu medycznego są skrajne niedobory środków ochrony osobistej w większości placówek ochrony zdrowia w Polsce.

Tego rodzaju stwierdzenia nie tylko obrażają wszystkich lekarzy, którzy stoją na pierwszej linii walki z koronawirusem, ale także szkodzą interesowi społecznemu, zawierają bowiem niepopartą faktami sugestię, że lekarze i inni pracownicy medyczni przyczyniają się do zakażania swoich pacjentów.

W dobie epidemii koronawirusa wszystkim pracownikom medycznym zaangażowanym w opiekę nad pacjentami potrzebne jest wsparcie, życzliwość i poszanowanie dla ich ciężkiej pracy. Musimy uczciwie powiedzieć, że w ostatnich dniach spotykamy się z wielką ofiarnością i życzliwością ludzi oraz otrzymujemy ogromne wsparcie z wielu stron - począwszy od naszych pacjentów i ich rodzin, na mediach skończywszy.

Nie do przyjęcia dla samorządu lekarskiego jest sytuacja, w której wysokiej rangi przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia w takich trudnych czasach próby dla systemu ochrony zdrowia formułuje pod adresem lekarzy oraz wszystkich pozostałych profesjonalistów medycznych niczym niepoparte zarzuty niewiedzy, nonszalancji i narażania na szwank zdrowia pacjentów.