Lekarz.2018.5.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 maja 2018 r.

APEL Nr 6/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 24 maja 2018 r.
do Prezesa Rady Ministrów

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, w pełni rozumiejąc sytuację osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, w których imieniu prowadzony jest protest w Sejmie, zwraca się z apelem do Prezesa Rady Ministrów o niezwłoczne podjęcie rzeczowych rozmów zmierzających do zbliżenia stanowisk i rozwiązania problemu. W ocenie samorządu lekarskiego Państwo powinno ze szczególną troską odnosić się do uzasadnionych potrzeb osób niepełnosprawnych, dlatego samorząd lekarski apeluje o doprowadzenie do kompromisowego zakończenia trwającego już kilkadziesiąt dni protestu osób niepełnosprawnych.