Apel do Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie opłat za wydawanie opinii w sprawach projektów badań klinicznych oraz eksperymentów medycznych.

Akty korporacyjne

Lekarz.2014.3.21

Akt nieoceniany
Wersja od: 21 marca 2014 r.

APEL Nr 5
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 21 marca 2014 r.
do Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie opłat za wydawanie opinii w sprawach projektów badań klinicznych oraz eksperymentów medycznych

XII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań zmierzających do ujednolicenia zasad pobierania opłat za wydawanie opinii w sprawach projektów badań klinicznych oraz eksperymentów medycznych przez komisje bioetyczne działające przy okręgowych izbach lekarskich oraz zasad rozliczania opłat pomiędzy poszczególnymi komisjami bioetycznymi w przypadku badań klinicznych wieloośrodkowych.
Przewodniczący:

Andrzej Sawoni ................................................

Zastępcy Przewodniczącego:

Andrzej Gałecki ................................................

Bartłomiej Guzik ................................................

Marta Klimkowska-Misiak ................................................

Grzegorz Krzyżanowski ................................................

Anita Pacholec ................................................

Halina Porębska ................................................

Andrzej Wojnar ................................................

Sekretarze:

Stefan Antosiewicz ................................................

Stanisława Barańska ................................................

Ryszard Kępa ................................................

Jacek Kotuła ................................................

Jolanta Szczurko ................................................

Jacek Tętnowski ................................................

Jarosław Zawiliński ................................................