Akty korporacyjne

Lekarz.2018.5.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2018 r.

APEL Nr 10
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
do Naczelnej Rady Lekarskiej i okręgowych rad lekarskich

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się z apelem do Naczelnej Rady Lekarskiej i okręgowych rad lekarskich o podjęcie działań mających na celu wyodrębnienie celowych funduszy przeznaczonych na ochronę wizerunku lekarza i lekarza dentysty.

Środki z takiego funduszu powinny być w szczególności przeznaczone na informowanie społeczeństwa o sposobie organizacji systemu opieki zdrowotnej i o bieżących problemach w ochronie zdrowia. Ponadto wydatki z funduszu powinny być przeznaczone na monitorowanie mediów i reagowanie na przejawy dewaluowania w przestrzeni publicznej zawodu lekarza, a przez to służyć poprawie wizerunku lekarza i budowaniu dobrego imienia i autorytetu całego zawodu i samorządu zawodowego.

Fundusz utworzony przez Naczelną Rade Lekarską powinien być przeznaczony na cele wizerunkowe w sprawach dotyczących określonej grupy lekarzy bądź całego środowiska, natomiast fundusze utworzone przez okręgowe rady lekarskie stanowić finansowe zasoby na cele szybkiego reagowania w sprawach jednostkowych lekarzy, którzy zwrócili się o pomoc do izby lekarskiej (Okręgowej Rady Lekarskiej, Biura Prawnego, Rzecznika Praw Lekarza) w sprawach związanych m. in. z pomówieniem, zniesławieniem czy naruszeniem dóbr osobistych związku z wykonywaniem zawodu.