Apel do Naczelnej Rady Lekarskiej.

Akty korporacyjne

Lekarz.2018.5.26

Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2018 r.

APEL Nr 12
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
do Naczelnej Rady Lekarskiej

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o przygotowanie podstawowych wytycznych i zaleceń dla praktyk lekarskich w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).