Akty korporacyjne

Lekarz.2020.4.10

| Akt nieoceniany
Wersja od: 10 kwietnia 2020 r.

APEL Nr 17/20/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 10 kwietnia 2020 r.
do Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o regularne publikowanie aktualnych danych statystycznych dotyczących liczby zarażonych koronawirusem członków personelu medycznego, z podziałem na poszczególne zawody.

Informacje takie są publikowane w zdecydowanej większości państw dotkniętych pandemią. Jak pokazała sytuacja sprzed kilku dni, tj. przekazanie takich informacji przez Głównego Inspektora Sanitarnego Polskiej Agencji Prasowej - dane takie są gromadzone również w naszym kraju, lecz nie są na bieżąco publikowane. Brak publikowania takich informacji jest działaniem nietransparentnym, niezrozumiałym i wzbudzającym obawy, że dane te są z jakiś powodów zatajane przed opinią publiczną.

W związku z powyższym wzywamy do regularnego publikowania takich danych, co pozwoli na bieżąco monitorować stan kadr medycznych w Polsce w okresie epidemii.