Lekarz.2018.5.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2018 r.

APEL Nr 15
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
do Ministra Zdrowia

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się z apelem do Ministra Zdrowia o podjęcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o działalności leczniczej, przyjętym przez Naczelną Radę Lekarską w uchwale Nr 6/17/VII z dnia 10 marca 2017 r.