Akt korporacyjny

Lekarz.2018.5.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2018 r.

APEL Nr 13
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
do Ministra Zdrowia

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Ministra Zdrowia o uwzględnienie w całości uwag, zawartych w opinii Porozumienia Rezydentów OZZL, do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, realizującej porozumienie z dnia 8 lutego 2018 r. pomiędzy Porozumieniem Rezydentów OZZL a Ministrem Zdrowia.

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy żąda literalnego wypełnienia powyższego porozumienia.