Akty korporacyjne

Lekarz.2018.5.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2018 r.

APEL Nr 3
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
do Ministra Zdrowia

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się do Ministra Zdrowia o opracowanie i wdrożenie koniecznych zmian organizacyjnoprawnych ułatwiających lekarzom dentystom uzyskiwanie specjalizacji.

Uzasadnienie

W związku z postępującymi niekorzystnymi zmianami demograficznymi w strukturze wieku i spadającą liczbą aktywnych zawodowo lekarzy dentystów posiadających specjalizację oraz restrykcyjnymi wymogami akredytacyjnymi dla placówek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji XIV Krajowy Zjazd Lekarzy wnosi o opracowanie i wdrożenie koniecznych zmian organizacyjnoprawnych ułatwiających lekarzom dentystom uzyskiwanie specjalizacji.