Lekarz.2018.5.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2018 r.

APEL Nr 1
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
do Ministra Zdrowia

XIV Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się do Ministra Zdrowia o stworzenie lekarzom i lekarzom dentystom nieodpłatnej możliwości korzystania z systemu prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej.

Uzasadnienie

W związku z nałożonym na podmioty wykonujące działalność leczniczą prawnym obowiązkiem prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej oraz ich różnym stopniem zinformatyzowania oraz skutkami finansowo-organizacyjnymi związanymi z zakładanym wdrożeniem ww. obowiązku, XIV Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do władz publicznych odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony zdrowia o stworzenie lekarzom i lekarzom dentystom możliwości korzystania z nieodpłatnego programu do prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej. Biorąc pod uwagę szczególny, wrażliwy charakter danych medycznych, skalę ich przetwarzania, jak również ogólną tendencję informatyzacji w ochronie zdrowia postulowane jednolite działania władz publicznych, w tym zakresie gwarantowałoby przede wszystkim zapewnienie spójności programu do prowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej z innymi systemami informatycznymi działającymi w ochronie zdrowia.