Lekarz.2018.2.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 lutego 2018 r.

APEL Nr 2/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 6 lutego 2018 r.
do lekarzy i lekarzy dentystów w sprawie obowiązku wystawiania zwolnień lekarskich wyłącznie w formie elektronicznej od 1 lipca 2018 r.

Mając na uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowej opieki nad pacjentami, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zachęca lekarzy i lekarzy dentystów wystawiających zwolnienia do zapoznawania się z możliwościami systemu wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej (e-ZLA). Ułatwiają to bezpłatne szkolenia, filmy instruktażowe i inne materiały informacyjne, udostępniane przez placówki ZUS. Ponadto wsparciem dla lekarzy są koordynatorzy powołani w każdym z oddziałów ZUS.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ponownie zaapelowało do Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o niewprowadzanie obowiązku wystawiania zwolnień lekarskich (e-ZLA) jedynie w formie elektronicznej. Samorząd lekarski zgłosił już wcześniej szereg zastrzeżeń do przedmiotowej regulacji, m.in. biorąc pod uwagę trudności w korzystaniu z tego systemu przez lekarzy w wieku emerytalnym, w wystawianiu e-zwolnień na obszarach, w których brak jest dostępu do internetu czy też w zakresie wystawiania e-zwolnień w czasie wizyt w domu pacjenta. Ponadto problemy z wystawianiem e-ZLA mogą się pojawić w przypadku awarii sieci. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wprowadzone wskutek bardzo niewielkiego wykorzystania pierwotnej wersji systemu e-ZLA ułatwienia w jego używaniu w żaden sposób nie mogą uzasadniać likwidacji tradycyjnej formy wystawiania zwolnień po 1 lipca 2018 r.