Lekarz.2018.5.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 maja 2018 r.

APEL Nr 5/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie analizy przepisów dotyczących wystawiania recept

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Ministra Zdrowia o pilną analizę przepisów dotyczących wystawienia recept.

Wprowadzone przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept, rozwiązania dotyczące wystawiania recept, w szczególności zakresu zamieszczanych na nich informacji są niejasne i budzą wątpliwości interpretacyjne. Skutkiem tych niejasności są powtarzające się sytuacje, w których pacjenci nie otrzymują aptece potrzebnego im leku. Sytuacje takie zdarzają się również w przypadkach, gdy recepta wystawiona została zgodnie z wymogami wynikającymi w powyższych przepisów.

Informacje o rozbieżnościach interpretacyjnych dotyczących przepisów zarówno ustawy Prawo farmaceutyczne jak i rozporządzenia w sprawie recept docierają do Naczelnej Izby Lekarskiej nie tylko od lekarzy oraz farmaceutów, ale także od niektórych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podkreśla, że jasność i zrozumiałość przepisów dotyczących sposobu wystawiania i realizacji recept jest warunkiem niezbędnym do tego, aby polscy pacjenci otrzymali w aptece potrzebne im leki.

Duże wątpliwości lekarzy psychiatrów budzi wprowadzony obowiązek zamieszczania na receptach, na których przepisano produkty lecznicze, o których mowa w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, danych dotyczących podmiotu, w którym wystawiono receptę, danych dotyczących osoby wystawiającej receptę oraz danych dotyczących numeru identyfikującego receptę są przedstawiane dodatkowo techniką służącą do ich automatycznego odczytu w postaci kodu kreskowego.

Wobec powyższego Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Ministra Zdrowia o dokonanie analizy wprowadzonych regulacji dotyczących wystawiania recepty, wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości np. poprzez przygotowanie materiału informacyjnego dla lekarzy i farmaceutów, który w sposób przystępny i jednoznaczny wskazywałby jak prawidłowo wystawić i zrealizować receptę.