Professional association acts

Wybór drukarni do druku "Gazety Lekarskiej" w 2015 r.

Lekarz.2014.11.7 | uchwała z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Wybór firmy do foliowania, insertowania i adresowania "Gazety Lekarskiej" w 2015 r.

Lekarz.2014.11.7 | uchwała z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2014.11.7 | uchwała z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Uniemożliwienie Krajowej Radzie Sądownictwa wypełniania ustawowego obowiązku opiniowania aktów prawnych.

Sędz.2014.11.6 | stanowisko z dnia 6 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.11.4 | uchwała z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.11.4 | uchwała z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.11.4 | uchwała z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Sędz.2014.11.4 | opinia z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw.

RGNiSW.2014.11.3 | uchwała z dnia 3 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Nowelizacja Regulaminu Nagrody Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk "Iuvenes Wratislaviae".

PAN.2014.11.3 | decyzja z dnia 3 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie V Ogólnopolskiego Finału Konkursu Wiedzy o Podatkach.

Podat.2014.10.28 | stanowisko z dnia 28 października 2014 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu do spraw koordynacji organizacji posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego CFE w Warszawie w 2016 r.

Podat.2014.10.28 | uchwała z dnia 28 października 2014 r. | Akt nieoceniany

Wynagrodzenia za szkolenia prowadzone przez funkcyjnych członków Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2014.10.28 | stanowisko z dnia 28 października 2014 r. | Akt nieoceniany

Zmiana planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2014.

PAN.2014.10.28 | uchwała z dnia 28 października 2014 r. | Akt nieoceniany

Kwalifikacje zawodowe kierowników zatrudnionych w aptekach ogólnodostępnych.

Aptek.2014.10.24 | stanowisko z dnia 24 października 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRZSP.2014.10.23 | uchwała z dnia 23 października 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRZSP.2014.10.23 | uchwała z dnia 23 października 2014 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Rady Naukowej kwartalnika "Radca Prawny. Zeszyty Naukowe".

Radc.2014.10.22 | uchwała z dnia 22 października 2014 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu do opracowania zbiorów pytań na kolokwia ustne w 2015 r.

Radc.2014.10.22 | uchwała z dnia 22 października 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.10.21 | uchwała z dnia 21 października 2014 r. | Akt nieoceniany

Obowiązek uczestniczenia w obserwowaniu spisu z natury.

Rewid.2014.10.21 | komunikat z dnia 21 października 2014 r. | Akt nieoceniany

Wysokość opłaty rocznej z tytułu nadzoru w 2015 r.

Rewid.2014.10.21 | uchwała z dnia 21 października 2014 r. | Akt nieoceniany

Wysokość opłaty z tytułu wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w 2015 r.

Rewid.2014.10.21 | uchwała z dnia 21 października 2014 r. | Akt nieoceniany

Warunki efektywnego udziału polskich naukowców w projektach programu Horyzont 2020.

KRASP.2014.10.18 | stanowisko z dnia 18 października 2014 r. | Akt nieoceniany

Akceptacja zawarcia umowy z Ministrem Zdrowia.

Lekarz.2014.10.17 | uchwała z dnia 17 października 2014 r. | Akt nieoceniany

Polityka senioralna.

Lekarz.2014.10.17 | stanowisko z dnia 17 października 2014 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks wykroczeń.

Sędz.2014.10.17 | opinia z dnia 17 października 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Sędz.2014.10.17 | opinia z dnia 17 października 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2014.10.17 | opinia z dnia 17 października 2014 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o obligacjach.

Sędz.2014.10.17 | opinia z dnia 17 października 2014 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Sędz.2014.10.17 | opinia z dnia 17 października 2014 r. | Akt nieoceniany

Skierowanie przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej na obchody jubileuszu 50-lecia Deklaracji Helsińskiej.

Lekarz.2014.10.17 | uchwała z dnia 17 października 2014 r. | Akt nieoceniany

Terminy posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2015.

Lekarz.2014.10.17 | uchwała z dnia 17 października 2014 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie wartości używanych laptopów.

Lekarz.2014.10.17 | uchwała z dnia 17 października 2014 r. | Akt nieoceniany

Zakup sprzętu audiowizualnego.

Lekarz.2014.10.17 | uchwała z dnia 17 października 2014 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała Nr 155/13/P-VI w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2014.

Lekarz.2014.10.17 | uchwała z dnia 17 października 2014 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów 25-lecia reaktywowania izb lekarskich.

Lekarz.2014.10.17 | uchwała z dnia 17 października 2014 r. | Akt nieoceniany

Stawki awansowe sędziów (art. 91a ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych).

Sędz.2014.10.16 | stanowisko z dnia 16 października 2014 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

RGNiSW.2014.10.9 | uchwała z dnia 9 października 2014 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie wysokości składki członkowskiej na rok akademicki 2014/2015.

KAAUM.2014.10.9 | uchwała z dnia 9 października 2014 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu Roboczego do spraw Kategoryzacji Jednostek Naukowych.

RGNiSW.2014.10.8 | uchwała z dnia 8 października 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.10.7 | uchwała z dnia 7 października 2014 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie nagród za najlepiej zdany LEK i LDEK w 2014 r.

Lekarz.2014.10.3 | uchwała z dnia 3 października 2014 r. | Akt nieoceniany