Professional association acts

Projekt ustawy o biegłych sądowych.

Sędz.2014.12.10 | opinia z dnia 10 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Program praktyki i aplikacji dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Rewid.2014.12.9 | uchwała z dnia 9 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Szczegółowy zakres tematyczny egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów.

Rewid.2014.12.9 | uchwała z dnia 9 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Wysokość opłat za poszczególne egzaminy.

Rewid.2014.12.9 | uchwała z dnia 9 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Apel do Prezesa Rady Ministrów.

Lekarz.2014.12.5 | apel z dnia 5 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Budżet Naczelnej Izby Lekarskiej na rok 2015.

Lekarz.2014.12.5 | uchwała z dnia 5 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o biegłych sądowych.

Lekarz.2014.12.5 | stanowisko z dnia 5 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Określenie wzoru protokołu kontroli przeprowadzanych przez kontrolerów i wizytatorów.

Rewid.2014.12.4 | uchwała z dnia 4 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Podział kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 67 Polska Akademia Nauk.

PAN.2014.12.3 | decyzja z dnia 3 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

System stałego dyżuru.

PAN.2014.12.3 | decyzja z dnia 3 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.12.2 | uchwała z dnia 2 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.12.2 | uchwała z dnia 2 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego za 2013 rok.

Prok.2014.11.26 | uchwała z dnia 26 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.11.22 | uchwała z dnia 22 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.11.22 | uchwała z dnia 22 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.11.22 | uchwała z dnia 22 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Kodeks Etyki Radcy Prawnego.

Radc.2014.11.22 | uchwała z dnia 22 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Wysokość zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego.

Adwok.2014.11.22 | uchwała z dnia 22 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wskaźników rozpoznawania nowotworów.

Lekarz.2014.11.21 | stanowisko z dnia 21 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Lekarz.2014.11.21 | stanowisko z dnia 21 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Rozliczenie dotacji przyznanej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku na organizację doskonalenia zawodowego.

Lekarz.2014.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Rozliczenie dotacji przyznanej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie na organizację doskonalenia zawodowego.

Lekarz.2014.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Skierowanie przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej na spotkania międzynarodowe w 2015 r.

Lekarz.2014.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Wybór firmy kolportującej "Gazetę Lekarską" w 2015 r.

Lekarz.2014.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątku.

PAN.2014.11.20 | decyzja z dnia 20 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie struktury organizacyjnej i szczegółowych zasad funkcjonowania Centrum Edukacji Prawnej.

Radc.2014.11.20 | uchwała z dnia 20 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Procedury organizacyjno-administracyjne kontroli.

Rewid.2014.11.19 | uchwała z dnia 19 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Powołanie przewodniczącego Komitetu Nauk Leśnych PAN.

PAN.2014.11.18 | uchwała z dnia 18 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Publikacja dokumentów IAASB.

Rewid.2014.11.18 | komunikat z dnia 18 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2014.11.18 | uchwała z dnia 18 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2014.11.18 | uchwała z dnia 18 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie nagrody.

PAN.2014.11.18 | decyzja z dnia 18 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Zmiany planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2014.

PAN.2014.11.18 | uchwała z dnia 18 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członka Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii na kadencję 2011-2014.

PAN.2014.11.17 | decyzja z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Zmiana przewodniczącego Zespołu roboczego Rady.

RGNiSW.2014.11.13 | uchwała z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2014.11.7 | opinia z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego.

Lekarz.2014.11.7 | stanowisko z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Lekarz.2014.11.7 | stanowisko z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2014.11.7 | opinia z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Przeznaczenie środków na zakup sprzętu komputerowego.

Lekarz.2014.11.7 | uchwała z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Rozliczenie dotacji przyznanej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi na organizację doskonalenia zawodowego.

Lekarz.2014.11.7 | uchwała z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany

Terminy posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2015.

Lekarz.2014.11.7 | uchwała z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt nieoceniany