Professional association acts

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.

Lekarz.2014.12.19 | stanowisko z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Rekomendacja Naczelnej Radzie Lekarskiej sposobu budowy nowego systemu informatycznego rejestru lekarzy.

Lekarz.2014.12.19 | uchwała z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy o zakup centrali telefonicznej.

Lekarz.2014.12.19 | uchwała z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie terminów przeprowadzenia egzaminów z języka polskiego dla lekarzy cudzoziemców w 2015 roku.

Lekarz.2014.12.19 | uchwała z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Wzór oświadczania o braku konfliktu interesów w procedurze zamówień Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2014.12.19 | uchwała z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2014.12.19 | uchwała z dnia 19 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.12.16 | uchwała z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.12.16 | uchwała z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2014.12.16 | uchwała z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie jednolitego tekstu Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej.

Adwok.2014.12.16 | obwieszczenie z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Rady Funduszu Restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2014.12.16 | uchwała z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Przesunięcie w ramach przyjętego planu przychodów i wydatków Opolskiego Oddziału KIDP na rok 2014.

Podat.2014.12.16 | uchwała z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych na rok 2015.

Podat.2014.12.16 | uchwała z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Adwok.2014.12.16 | uchwała z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Wskazanie członka Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Prok.2014.12.16 | uchwała z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP.

Podat.2014.12.16 | uchwała z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Finansowej KRDP.

Podat.2014.12.16 | uchwała z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Ofert KRDP.

Podat.2014.12.16 | uchwała z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Prawnej i Współpracy z Organami Państwa KRDP.

Podat.2014.12.16 | uchwała z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP.

Podat.2014.12.16 | uchwała z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP.

Podat.2014.12.16 | uchwała z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Współpracy z Regionami KRDP.

Podat.2014.12.16 | uchwała z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych na 2015 rok.

Podat.2014.12.16 | uchwała z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Zespołu Odwołań KRDP.

Podat.2014.12.16 | uchwała z dnia 16 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Budżet Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2015.

Radc.2014.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Odwołanie Dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

Radc.2014.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Centrum Edukacji Prawnej na rok 2015.

Radc.2014.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Centrum Mediacji Gospodarczej na rok 2015.

Radc.2014.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2015.

Radc.2014.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2015.

Radc.2014.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Plan wykorzystania Funduszu Doskonalenia Zawodowego Radców Prawnych w roku szkoleniowym 2015.

Radc.2014.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

Radc.2014.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Wzór karty ewidencyjnej.

Radc.2014.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich.

Radc.2014.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Statutu Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

Radc.2014.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu map potrzeb zdrowotnych.

Lekarz.2014.12.12 | stanowisko z dnia 12 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2014.12.12 | opinia z dnia 12 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Podział kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 67 Polska Akademia Nauk.

PAN.2014.12.11 | decyzja z dnia 11 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Prestiż zawodu nauczyciela.

RGNiSW.2014.12.11 | uchwała z dnia 11 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie Statutu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

RGNiSW.2014.12.11 | uchwała z dnia 11 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany