Professional association acts

Przyznanie dotacji na organizację doskonalenia zawodowego.

Lekarz.2015.1.30 | uchwała z dnia 30 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

Zakup laptopa.

Lekarz.2015.1.30 | uchwała z dnia 30 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie cudzoziemców: lekarzy i felczera do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2015.1.30 | uchwała z dnia 30 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

Zasady i ewidencja przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków w Prokuraturze Generalnej.

Prok.2015.1.29 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

Ewentualne naruszenie niezależności Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Apelacyjnego w Łodzi.

Prok.2015.1.26 | uchwała z dnia 26 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.1.25 | uchwała z dnia 25 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

Stosowanie tabletek zawierających octan uliprystalu.

Aptek.2015.1.21 | stanowisko z dnia 21 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie komitetów problemowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018.

PAN.2015.1.20 | uchwała z dnia 20 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

Wniosek o powołanie członków rad kuratorów.

PAN.2015.1.20 | uchwała z dnia 20 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2015.1.16 | uchwała z dnia 16 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2015.1.16 | uchwała z dnia 16 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2015.1.16 | opinia z dnia 16 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

Preliminarz wydatków Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych na 2015 r.

KAAUM.2015.1.16 | uchwała z dnia 16 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2015.1.16 | opinia z dnia 16 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej.

Sędz.2015.1.16 | opinia z dnia 16 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

Projekt założeń projektu ustawy - Prawo działalności gospodarczej.

Sędz.2015.1.16 | opinia z dnia 16 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie sprawozdania finansowego Komisji Akredytacyjnej Akademickich Uczelni Medycznych za 2014 r.

KAAUM.2015.1.16 | uchwała z dnia 16 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

Regulamin konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich.

Adwok.2015.1.16 | uchwała z dnia 16 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Sędz.2015.1.16 | opinia z dnia 16 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

RGNiSW.2015.1.15 | uchwała z dnia 15 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

Zm.: Uchwała nr 7/2013 Prezydium NRA z dnia 20 grudnia 2013 roku.

Adwok.2015.1.15 | uchwała z dnia 15 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

Zakres tematycznego obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2015 r.

Rewid.2015.1.13 | uchwała z dnia 13 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

Przeznaczenie nakładu książki pt. 25x25" wydanej z okazji jubileuszu 25-lecia samorządu lekarskiego.

Lekarz.2015.1.12 | uchwała z dnia 12 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych.

Lekarz.2015.1.9 | stanowisko z dnia 9 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

Aktualna sytuacja w systemie ochrony zdrowia.

Lekarz.2015.1.3 | stanowisko z dnia 3 stycznia 2015 r. | Akt nieoceniany

Powołanie członków Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii na kadencję 2015-2018.

PAN.2014.12.31 | decyzja z dnia 31 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany

Zm.: decyzja w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku.

PAN.2014.12.23 | decyzja z dnia 23 grudnia 2014 r. | Akt nieoceniany