Professional association acts

Zakup laptopa.

Lekarz.2015.3.27 | uchwała z dnia 27 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2015.3.27 | uchwała z dnia 27 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

Zwiększenie finansowania Narodowego Centrum Nauki.

KRASP.2015.3.27 | uchwała z dnia 27 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

Przeznaczenie wyniku finansowego za 2014 r.

KRPSZ.2015.3.26 | uchwała z dnia 26 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie budżetu na 2015 r.

KRPSZ.2015.3.26 | uchwała z dnia 26 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2014 r.

KRPSZ.2015.3.26 | uchwała z dnia 26 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

Określenie wysokości zryczałtowanych kosztów postępowania dyscyplinarnego.

Radc.2015.3.20 | uchwała z dnia 20 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

Zm.: Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów.

Radc.2015.3.20 | uchwała z dnia 20 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

Zmiany w składzie osobowym Komisji Etyki.

Radc.2015.3.20 | uchwała z dnia 20 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2015.3.19 | uchwała z dnia 19 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie liczby wiceprezesów Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018.

PAN.2015.3.19 | uchwała z dnia 19 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

Ważność wyboru Prezesa Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2015-2018.

PAN.2015.3.19 | uchwała z dnia 19 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

Zm.: uchwała w sprawie Statutu Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2015.3.19 | uchwała z dnia 19 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

Zmiana składu Komisji Rewizyjnej powołanej na kadencję 2015-2018.

PAN.2015.3.19 | uchwała z dnia 19 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2015.3.17 | uchwała z dnia 17 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2015.3.17 | uchwała z dnia 17 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o instytucjach dialogu społecznego.

Sędz.2015.3.13 | opinia z dnia 13 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projektu ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Sędz.2015.3.13 | opinia z dnia 13 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

Plan działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na 2015 r.

RGNiSW.2015.3.12 | uchwała z dnia 12 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2015.3.12 | opinia z dnia 12 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

Projekt Strategii Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030.

RGNiSW.2015.3.12 | uchwała z dnia 12 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

Prawidłowe wypełnianie rozliczenia opłaty rocznej z tytułu nadzoru za 2015 r.

Rewid.2015.3.10 | komunikat z dnia 10 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2015.3.10 | uchwała z dnia 10 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

Statut Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie.

PAN.2015.3.10 | uchwała z dnia 10 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

Terminy egzaminów dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Rewid.2015.3.10 | uchwała z dnia 10 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

Zakres tematyczny obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów w 2016 r.

Rewid.2015.3.10 | uchwała z dnia 10 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.3.7 | uchwała z dnia 7 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.3.7 | uchwała z dnia 7 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.3.7 | uchwała z dnia 7 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.3.7 | uchwała z dnia 7 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.3.7 | uchwała z dnia 7 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.3.7 | uchwała z dnia 7 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.3.7 | uchwała z dnia 7 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2015.3.7 | uchwała z dnia 7 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2015.3.3 | uchwała z dnia 3 marca 2015 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie opracowania "Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r."

KRASP.2015.2.27 | uchwała z dnia 27 lutego 2015 r. | Akt nieoceniany