Professional association acts

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.

Lekarz.2015.8.5 | stanowisko z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie pożyczki Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rzeszowie.

Lekarz.2015.8.5 | uchwała z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Współpraca z brokerem ubezpieczeniowym.

Podat.2015.8.5 | stanowisko z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Wybór miejsca obrad Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2015.8.5 | uchwała z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Wysokość opłat egzekucyjnych.

Lekarz.2015.8.5 | apel z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Zakup laptopa.

Lekarz.2015.8.5 | uchwała z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Zakup skanera dokumentowego.

Lekarz.2015.8.5 | uchwała z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Zmiana przepisów dotyczących prowadzenia list oczekujących.

Lekarz.2015.8.5 | apel z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Naruszenie niezależności prokuratora Prokuratury Rejonowej (...).

Prok.2015.8.4 | uchwała z dnia 4 sierpnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Sędz.2015.7.31 | opinia z dnia 31 lipca 2015 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wykazu nowych substancji psychoaktywnych.

Lekarz.2015.7.31 | stanowisko z dnia 31 lipca 2015 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2015.7.31 | opinia z dnia 31 lipca 2015 r. | Akt nieoceniany

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2015.7.31 | opinia z dnia 31 lipca 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Radc.2015.7.30 | stanowisko z dnia 30 lipca 2015 r. | Akt nieoceniany

Rozwiązania zaproponowane w ustawie z dnia 23 lipca 2015 r. o uzgodnieniu płci.

Sędz.2015.7.30 | opinia z dnia 30 lipca 2015 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2015.7.30 | opinia z dnia 30 lipca 2015 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sędz.2015.7.29 | opinia z dnia 29 lipca 2015 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy - Prawo o zgromadzeniach.

Sędz.2015.7.29 | opinia z dnia 29 lipca 2015 r. | Akt nieoceniany

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Sędz.2015.7.29 | opinia z dnia 29 lipca 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2015.7.21 | uchwała z dnia 21 lipca 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2015.7.21 | uchwała z dnia 21 lipca 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2015.7.21 | uchwała z dnia 21 lipca 2015 r. | Akt nieoceniany

Harmonogram posiedzeń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w II półroczu 2015 r.

Rewid.2015.7.16 | postanowienie z dnia 16 lipca 2015 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Kapituły Medalu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Rewid.2015.7.16 | postanowienie z dnia 16 lipca 2015 r. | Akt nieoceniany

Powołanie reprezentanta Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w zgromadzeniu członków FEE.

Rewid.2015.7.16 | postanowienie z dnia 16 lipca 2015 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne.

Lekarz.2015.7.10 | stanowisko z dnia 10 lipca 2015 r. | Akt nieoceniany

Przedstawienie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie angiologii.

Lekarz.2015.7.10 | uchwała z dnia 10 lipca 2015 r. | Akt nieoceniany

Przedstawienie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej.

Lekarz.2015.7.10 | uchwała z dnia 10 lipca 2015 r. | Akt nieoceniany

Przedstawienie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie transfuzjologii klinicznej.

Lekarz.2015.7.10 | uchwała z dnia 10 lipca 2015 r. | Akt nieoceniany

Przeznaczenie środków na organizację wczasów dla lekarzy seniorów.

Lekarz.2015.7.10 | uchwała z dnia 10 lipca 2015 r. | Akt nieoceniany

Skierowanie przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej na XXV-lecie Słowackiej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2015.7.10 | uchwała z dnia 10 lipca 2015 r. | Akt nieoceniany

Wykonanie bieżących prac remontowych w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2015.7.10 | uchwała z dnia 10 lipca 2015 r. | Akt nieoceniany

Zakup instalacji monitoringu wizyjnego.

Lekarz.2015.7.10 | uchwała z dnia 10 lipca 2015 r. | Akt nieoceniany

Zakup samochodu osobowego.

Lekarz.2015.7.10 | uchwała z dnia 10 lipca 2015 r. | Akt nieoceniany

Projekt standardu kształcenia dla kierunku studiów analityka medyczna/medycyna laboratoryjna.

RGNiSW.2015.7.8 | uchwała z dnia 8 lipca 2015 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2015.7.7 | opinia z dnia 7 lipca 2015 r. | Akt nieoceniany

Jakość prac legislacyjnych.

Adwok.2015.6.27 | uchwała z dnia 27 czerwca 2015 r. | Akt nieoceniany