Professional association acts

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o praktykach absolwenckich oraz niektórych innych ustaw.

RGNiSW.2015.9.9 | uchwała z dnia 9 września 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2015.9.8 | uchwała z dnia 8 września 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2015.9.8 | uchwała z dnia 8 września 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2015.9.8 | uchwała z dnia 8 września 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2015.9.8 | uchwała z dnia 8 września 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2015.9.8 | uchwała z dnia 8 września 2015 r. | Akt nieoceniany

Odwołanie Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2015.9.8 | uchwała z dnia 8 września 2015 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie Planu Działania Krajowej Izby Biegłych Rewidentów dla Międzynarodowej Federacji Księgowych.

Rewid.2015.9.8 | postanowienie z dnia 8 września 2015 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Podat.2015.9.8 | uchwała z dnia 8 września 2015 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie składu Rady Naukowej przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych.

Podat.2015.9.8 | stanowisko z dnia 8 września 2015 r. | Akt nieoceniany

Ośrodek Historyczny Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2015.9.4 | uchwała z dnia 4 września 2015 r. | Akt nieoceniany

Poselskie projekty ustaw zmieniających ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii.

Lekarz.2015.9.4 | stanowisko z dnia 4 września 2015 r. | Akt nieoceniany

Skierowanie przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej na Zjazd Niemieckich Lekarzy Dentystów.

Lekarz.2015.9.4 | uchwała z dnia 4 września 2015 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydatury na stanowisko Prezesa Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów.

Lekarz.2015.9.4 | uchwała z dnia 4 września 2015 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2015.8.25 | uchwała z dnia 25 sierpnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Zobowiązanie zespołów kontrolujących do zakończenia czynności kontrolnych.

Podat.2015.8.25 | uchwała z dnia 25 sierpnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Obywatelski projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.

Lekarz.2015.8.21 | stanowisko z dnia 21 sierpnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Lekarz.2015.8.21 | stanowisko z dnia 21 sierpnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Przedstawienie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie transfuzjologii klinicznej.

Lekarz.2015.8.21 | uchwała z dnia 21 sierpnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Stosowanie interwencji o nieudowodnionej skuteczności.

Lekarz.2015.8.21 | stanowisko z dnia 21 sierpnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2015.8.21 | uchwała z dnia 21 sierpnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie procedury umarzania naliczonych i niezapłaconych składek członkowskich.

Podat.2015.8.13 | uchwała z dnia 13 sierpnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia.

Lekarz.2015.8.5 | apel z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt nieoceniany

Oprawienie pamiątkowych grafik.

Lekarz.2015.8.5 | uchwała z dnia 5 sierpnia 2015 r. | Akt nieoceniany