Professional association acts

Rządowy projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług.

Sędz.2016.5.9 | opinia z dnia 9 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.4.28 | uchwała z dnia 28 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2016.4.26 | opinia z dnia 26 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Strony internetowe notariuszy oraz informacje udostępniane w Internecie.

Notar.2016.4.25 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Apel w sprawie nowelizacji ustawy o działalności leczniczej.

Lekarz.2016.4.22 | apel z dnia 22 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Kandydaci do składu Odwoławczej Komisji Bioetycznej.

Lekarz.2016.4.22 | uchwała z dnia 22 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Lekarz.2016.4.22 | stanowisko z dnia 22 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Przeznaczenie środków finansowych na zakup i montaż klimatyzatora.

Lekarz.2016.4.22 | uchwała z dnia 22 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Rozliczenie dotacji przyznanej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi na organizację doskonalenia zawodowego.

Lekarz.2016.4.22 | uchwała z dnia 22 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2016.4.22 | uchwała z dnia 22 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Statut Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

UKSW.2016.4.20 | uchwała z dnia 20 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Procedura wykonywania kontroli.

Rewid.2016.4.19 | postanowienie z dnia 19 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2016.4.19 | uchwała z dnia 19 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej.

RGNiSW.2016.4.14 | uchwała z dnia 14 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

RGNiSW.2016.4.14 | uchwała z dnia 14 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Radc.2016.4.13 | uchwała z dnia 13 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.4.13 | uchwała z dnia 13 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.4.12 | uchwała z dnia 12 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie procedury wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Rewid.2016.4.12 | postanowienie z dnia 12 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana regulaminu działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Rewid.2016.4.12 | uchwała z dnia 12 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2016.4.9 | uchwała z dnia 9 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk senacki nr 99).

Sędz.2016.4.7 | opinia z dnia 7 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2016.4.6 | opinia z dnia 6 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Zatrudnianie sędziów w stanie spoczynku w Sądzie Najwyższym i przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Sędz.2016.4.6 | stanowisko z dnia 6 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.4.5 | uchwała z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Komor.2016.4.5 | uchwała z dnia 5 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany

Wygaśnięcie mandatu członka Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Lekarz.2016.4.2 | obwieszczenie z dnia 2 kwietnia 2016 r. | Akt nieoceniany