Professional association acts

Wybór miejsca uroczystości z okazji XX-lecia zawodu doradcy podatkowego.

Podat.2016.5.25 | uchwała z dnia 25 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana decyzji w sprawie Medalu im. Wacława Szuberta.

PAN.2016.5.25 | decyzja z dnia 25 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.5.24 | uchwała z dnia 24 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.5.24 | uchwała z dnia 24 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.5.24 | uchwała z dnia 24 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2016.5.19 | opinia z dnia 19 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2016.5.17 | uchwała z dnia 17 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia.

Lekarz.2016.5.14 | apel z dnia 14 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia.

Lekarz.2016.5.14 | apel z dnia 14 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia.

Lekarz.2016.5.14 | apel z dnia 14 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia.

Lekarz.2016.5.14 | apel z dnia 14 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia.

Lekarz.2016.5.14 | apel z dnia 14 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia w sprawie minimalnego wynagrodzenia dla lekarza i lekarza dentysty.

Lekarz.2016.5.14 | apel z dnia 14 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

Apel do Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2016.5.14 | apel z dnia 14 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

Apel do Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2016.5.14 | apel z dnia 14 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

Apel do Prezesa Rady Ministrów.

Lekarz.2016.5.14 | apel z dnia 14 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

Apel do Prezydenta RP i posłów na Sejm RP.

Lekarz.2016.5.14 | apel z dnia 14 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

Regulamin Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2016.5.14 | uchwała z dnia 14 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

Regulamin wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej.

Lekarz.2016.5.14 | uchwała z dnia 14 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich.

Lekarz.2016.5.14 | uchwała z dnia 14 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

Wystawianie zwolnień lekarskich w formie elektronicznej.

Lekarz.2016.5.14 | stanowisko z dnia 14 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu Naczelnej Rady Lekarskiej.

Lekarz.2016.5.14 | uchwała z dnia 14 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

Zwiększenie nakładów finansowych na ochronę zdrowia.

Lekarz.2016.5.14 | stanowisko z dnia 14 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Sędz.2016.5.13 | opinia z dnia 13 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

Delegowanie przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do rad społecznych.

Lekarz.2016.5.12 | uchwała z dnia 12 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

RGNiSW.2016.5.12 | uchwała z dnia 12 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projektu ustawy o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej.

RGNiSW.2016.5.12 | uchwała z dnia 12 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

Ulotki Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

Lekarz.2016.5.12 | stanowisko z dnia 12 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

Ustanowienie 23 maja Dniem Wymiaru Sprawiedliwości.

Sędz.2016.5.12 | stanowisko z dnia 12 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie Nadzwyczajnemu XIII Krajowemu Zjazdowi Lekarzy projektów apeli i poprawki.

Lekarz.2016.5.12 | uchwała z dnia 12 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2016.5.11 | stanowisko z dnia 11 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.5.10 | uchwała z dnia 10 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2016.5.10 | uchwała z dnia 10 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Dyrektora Centrum Edukacji KIBR.

Rewid.2016.5.10 | postanowienie z dnia 10 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

Aptek.2016.5.10 | uchwała z dnia 10 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

Tworzenie systemu identyfikującego i weryfikującego autentyczność produktów leczniczych.

Aptek.2016.5.10 | uchwała z dnia 10 maja 2016 r. | Akt nieoceniany

Wybór wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Aptek.2016.5.10 | uchwała z dnia 10 maja 2016 r. | Akt nieoceniany