Professional association acts

Upoważnienie do zawarcia umowy dotyczącej ochrony obiektu Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2017.1.27 | uchwała z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy najmu lokalu Naczelnej Izby Lekarskiej.

Lekarz.2017.1.27 | uchwała z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2017.1.27 | uchwała z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2017.1.27 | uchwała z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydata na konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.

Lekarz.2017.1.27 | uchwała z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2017.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2017.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2017.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2017.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej.

Rewid.2017.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu działalności Kanclerza Akademii i Kancelarii Akademii.

PAN.2017.1.24 | uchwała z dnia 24 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2017.1.23 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie jednolitego tekstu Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich.

Adwok.2017.1.21 | obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie jednolitego tekstu Regulaminu Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zgromadzeń izb adwokackich.

Adwok.2017.1.21 | obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Publikowanie wizerunku osób uczestniczących w demonstracjach.

Adwok.2017.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana "Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej".

Adwok.2017.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie odznaki adwokackiej.

Adwok.2017.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zwołanie Kongresu Prawników Polskich.

Adwok.2017.1.21 | uchwała z dnia 21 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.1.20 | uchwała z dnia 20 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera.

Adwok.2017.1.20 | uchwała z dnia 20 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Finansów i Ministra Zdrowia w sprawie zmiany przepisów podatkowych.

Lekarz.2017.1.13 | apel z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Kształcenie podyplomowego lekarzy dentystów.

Lekarz.2017.1.13 | stanowisko z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Kształcenie przeddyplomowego lekarzy dentystów.

Lekarz.2017.1.13 | stanowisko z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Określenie liczby członków Krajowego Zespołu Wizytatorów.

Radc.2017.1.13 | uchwała z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne.

Lekarz.2017.1.13 | stanowisko z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczej.

Radc.2017.1.13 | uchwała z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Kapituły "Funduszu Seniora".

Radc.2017.1.13 | uchwała z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Kierownika Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych.

Radc.2017.1.13 | uchwała z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji.

Radc.2017.1.13 | uchwała z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Powołanie kolegium redakcyjnego kwartalnika "Radca Prawny. Zeszyty naukowe".

Radc.2017.1.13 | uchwała z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Rady Programowej Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji.

Radc.2017.1.13 | uchwała z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

Lekarz.2017.1.13 | stanowisko z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej.

Lekarz.2017.1.13 | stanowisko z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo atomowe.

Lekarz.2017.1.13 | stanowisko z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej.

Lekarz.2017.1.13 | uchwała z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o komornikach sądowych.

Sędz.2017.1.13 | opinia z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o kosztach komorniczych.

Sędz.2017.1.13 | opinia z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk senacki nr 371).

Sędz.2017.1.13 | opinia z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy na świadczenie pomocy prawnej.

Lekarz.2017.1.13 | uchwała z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Wybór składu osobowego Komisji Aplikacji.

Radc.2017.1.13 | uchwała z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Wybór składu osobowego Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu.

Radc.2017.1.13 | uchwała z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Wybór składu osobowego Komisji Integracji.

Radc.2017.1.13 | uchwała z dnia 13 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany