Professional association acts

Przyznanie dotacji na organizację doskonalenia zawodowego.

Lekarz.2017.2.10 | uchwała z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy na wykonanie usług w zakresie archiwizacji.

Lekarz.2017.2.10 | uchwała z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

Zagrożenia niezawisłości sędziowskiej związanych z działalnością prokuratury.

Sędz.2017.2.10 | stanowisko z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

Zakup drukarki.

Lekarz.2017.2.10 | uchwała z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

Zakup komputera.

Lekarz.2017.2.10 | uchwała z dnia 10 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

RGNiSW.2017.2.9 | uchwała z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

Roczny plan prac programowych Rady na 2017 r. oraz zakresu działania zespołów roboczych.

RGNiSW.2017.2.9 | uchwała z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sędz.2017.2.9 | opinia z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

Tryb naboru na stanowiska asesorów sądowych w wojewódzkich sądach administracyjnych.

Sędz.2017.2.9 | stanowisko z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

Uzupełnienie składu Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

RGNiSW.2017.2.9 | uchwała z dnia 9 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

Autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji.

Sędz.2017.2.8 | opinia z dnia 8 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

Autopoprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sędz.2017.2.8 | opinia z dnia 8 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2017.2.8 | opinia z dnia 8 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

Roczny plan pracy Rady na 2017 rok.

RGNiSW.2017.2.8 | uchwała z dnia 8 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.2.3 | uchwała z dnia 3 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu kontrolującego Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP.

Podat.2017.2.1 | uchwała z dnia 1 lutego 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.1.31 | uchwała z dnia 31 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.1.31 | uchwała z dnia 31 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.1.31 | uchwała z dnia 31 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie jednolitego tekstu Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej.

Adwok.2017.1.31 | obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie jednolitego tekstu Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera.

Adwok.2017.1.31 | obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usług zawartej w formie ustnej.

Podat.2017.1.31 | uchwała z dnia 31 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Spisanie zobowiązań Małopolskiego Oddziału KIDP.

Podat.2017.1.31 | stanowisko z dnia 31 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Wyrażenie zgody na wsparcie finansowe ELSA Poland.

Podat.2017.1.31 | stanowisko z dnia 31 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Prawnej i Współpracy z Organami Państwa KRDP.

Podat.2017.1.31 | uchwała z dnia 31 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie rocznego planu działania Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP.

Podat.2017.1.31 | uchwała z dnia 31 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Podział środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2017 w części 67 Polska Akademia Nauk.

PAN.2017.1.30 | decyzja z dnia 30 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2017.1.27 | uchwała z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2017.1.27 | uchwała z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2017.1.27 | uchwała z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2017.1.27 | uchwała z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2017.1.27 | uchwała z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Apel do Ministra Zdrowia w sprawie lekarzy chorób wewnętrznych.

Lekarz.2017.1.27 | apel z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Apel do Prezesa Rady Ministrów w sprawie poprawy jakości powietrza.

Lekarz.2017.1.27 | apel z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego.

Lekarz.2017.1.27 | stanowisko z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

Lekarz.2017.1.27 | stanowisko z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany

Przeznaczenie środków finansowych na wydanie okolicznościowej edycji Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Lekarz.2017.1.27 | uchwała z dnia 27 stycznia 2017 r. | Akt nieoceniany