Professional association acts

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2017.5.10 | zarządzenie z dnia 10 maja 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu)

Adwok.2017.5.9 | uchwała z dnia 9 maja 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.5.9 | uchwała z dnia 9 maja 2017 r. | Akt nieoceniany

Kongres Prawników Polskich.

Sędz.2017.5.9 | stanowisko z dnia 9 maja 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2017.4.28 | uchwała z dnia 28 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Udział w Guidelines International Network.

Lekarz.2017.4.28 | uchwała z dnia 28 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do zawarcia umowy na wykonanie usług przeglądu urządzeń klimatyzacyjnych.

Lekarz.2017.4.28 | uchwała z dnia 28 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Nadanie uczelniom medycznym statusu uczelni badawczych.

KAAUM.2017.4.26 | uchwała z dnia 26 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.4.25 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.4.25 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Plan finansowy Polskiej Akademii Nauk na rok 2017.

PAN.2017.4.18 | uchwała z dnia 18 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2017.4.18 | uchwała z dnia 18 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2017.4.18 | uchwała z dnia 18 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Wybór członków zagranicznych Akademii.

PAN.2017.4.18 | uchwała z dnia 18 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.4.13 | uchwała z dnia 13 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.4.11 | uchwała z dnia 11 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2017.4.11 | uchwała z dnia 11 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2017.4.11 | uchwała z dnia 11 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Harmonogram posiedzeń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w 2017 r.

Rewid.2017.4.11 | postanowienie z dnia 11 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2017.4.11 | zarządzenie z dnia 11 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRD.2017.4.10 | uchwała z dnia 10 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2017.

Radc.2017.4.8 | uchwała z dnia 8 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Prezesa Zarządu Fundacji "Subsidio venire" z siedzibą w Warszawie.

Radc.2017.4.8 | uchwała z dnia 8 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów.

Radc.2017.4.8 | uchwała z dnia 8 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji.

Radc.2017.4.8 | uchwała z dnia 8 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Regulaminu odznaki honorowej "Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych".

Radc.2017.4.8 | uchwała z dnia 8 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Centrum Edukacji Prawnej na rok 2017.

Radc.2017.4.7 | uchwała z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Centrum Mediacji Gospodarczej na rok 2017.

Radc.2017.4.7 | uchwała z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2017.

Radc.2017.4.7 | uchwała z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Sędz.2017.4.7 | opinia z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Skierowanie przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej na Zjazd Ukraińskiego Stowarzyszenia Lekarskiego.

Lekarz.2017.4.7 | uchwała z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Wybór miejsca obrad XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2017.4.7 | uchwała z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2017.4.7 | uchwała z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie terminów posiedzeń Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2017.

Lekarz.2017.4.7 | uchwała z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie utworzenia i organizacji "Funduszu Seniora" oraz pomocy socjalnej.

Radc.2017.4.7 | uchwała z dnia 7 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

Sędz.2017.4.6 | opinia z dnia 6 kwietnia 2017 r. | Akt nieoceniany