Professional association acts

Zwołanie V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.

Podat.2017.9.12 | uchwała z dnia 12 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Podstawowe wnioski z dyskusji nad założeniami Ustawy 2.0.

KRASP.2017.9.6 | stanowisko z dnia 6 września 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.9.5 | uchwała z dnia 5 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Obowiązki powiadamiania o zawartych umowach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Rewid.2017.9.5 | uchwała z dnia 5 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie procedury wpisu do rejestru biegłych rewidentów.

Rewid.2017.9.5 | postanowienie z dnia 5 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie procedury wpisu na listę firm audytorskich.

Rewid.2017.9.5 | postanowienie z dnia 5 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie wzoru formularza zawiadomienia o zaprzestaniu wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta.

Rewid.2017.9.5 | komunikat z dnia 5 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie wzoru zawiadomienia o podjęciu i formie wykonywania zawodu przez biegłego rewidenta.

Rewid.2017.9.5 | uchwała z dnia 5 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie Fundacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Rewid.2017.9.5 | uchwała z dnia 5 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Wpis na listę firm audytorskich.

Rewid.2017.9.5 | komunikat z dnia 5 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Wybór członków Rady Fundacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Rewid.2017.9.5 | uchwała z dnia 5 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Wystąpienie z samorządu biegłych rewidentów.

Rewid.2017.9.5 | komunikat z dnia 5 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego KIDP za rok 2015.

Podat.2017.8.29 | stanowisko z dnia 29 sierpnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zlecenie badania sprawozdania finansowego KIDP za rok 2017.

Podat.2017.8.29 | stanowisko z dnia 29 sierpnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego.

Lekarz.2017.8.24 | stanowisko z dnia 24 sierpnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Współorganizacja oraz dofinansowanie warsztatów z zakresu evidence-based medicine.

Lekarz.2017.8.24 | uchwała z dnia 24 sierpnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2017.8.24 | uchwała z dnia 24 sierpnia 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.8.22 | uchwała z dnia 22 sierpnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana składu Komisji Przetargowej do postępowania nr 6/ZP/2017.

PAN.2017.8.21 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Konwentu Dziekanów Kierunków Lekarskich Uczelni Publicznych.

KAAUM.2017.8.16 | uchwała z dnia 16 sierpnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie przykładowej umowy o przeprowadzenie badania ustawowego sprawozdania finansowego.

Rewid.2017.8.16 | komunikat z dnia 16 sierpnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie wykładu eksperta w ramach Programu "Razem dla Zdrowia".

Lekarz.2017.8.11 | uchwała z dnia 11 sierpnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Lekarz.2017.8.11 | stanowisko z dnia 11 sierpnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw.

Lekarz.2017.8.11 | stanowisko z dnia 11 sierpnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Przeznaczenie środków finansowych na druk Kodeksu Etyki Lekarskiej.

Lekarz.2017.8.11 | uchwała z dnia 11 sierpnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Przyznanie dotacji na organizację doskonalenia zawodowego.

Lekarz.2017.8.11 | uchwała z dnia 11 sierpnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie pożyczki Okręgowej Izbie Lekarskiej w Tarnowie.

Lekarz.2017.8.11 | uchwała z dnia 11 sierpnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zakup komputera.

Lekarz.2017.8.11 | uchwała z dnia 11 sierpnia 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.8.8 | uchwała z dnia 8 sierpnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Rekomendowanie Pani Marii Rzepnikowskiej do Zarządu Accountancy Europe.

Rewid.2017.8.1 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie wysokości opłaty za wpis do wykazu jednostek uprawnionych.

Rewid.2017.8.1 | uchwała z dnia 1 sierpnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Wskaźniki kosztochłonności kształcenia.

KAAUM.2017.7.28 | uchwała z dnia 28 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Sędz.2017.7.27 | opinia z dnia 27 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym.

Sędz.2017.7.27 | opinia z dnia 27 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany

Przedstawiony przez Prezydenta RP projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

Sędz.2017.7.27 | opinia z dnia 27 lipca 2017 r. | Akt nieoceniany