Professional association acts

Regulamin powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2017.9.28 | decyzja z dnia 28 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Zasady udzielania pomocy prawnej przez adwokatów oraz rzetelności dziennikarskiej.

Adwok.2017.9.28 | uchwała z dnia 28 września 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.9.26 | uchwała z dnia 26 września 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.9.26 | uchwała z dnia 26 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie jednolitego tekstu Regulaminu w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów.

Adwok.2017.9.26 | obwieszczenie z dnia 26 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Poinformowanie Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP o naruszeniu przepisów prawa wewnątrzkorporacyjnego.

Podat.2017.9.26 | uchwała z dnia 26 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Powadzenie procedury wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego KIDP za rok 2017.

Podat.2017.9.26 | stanowisko z dnia 26 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu kontrolującego Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP.

Podat.2017.9.26 | uchwała z dnia 26 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Zlecenie dokonania opinii prawnej.

Podat.2017.9.26 | uchwała z dnia 26 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Logo Sieci Ogólnopolskiej Ośrodków Mediacji Radców Prawnych.

Radc.2017.9.22 | uchwała z dnia 22 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Termin zgłaszania kandydatów na zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.

Radc.2017.9.22 | uchwała z dnia 22 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Umorzenie kosztów postępowania dyscyplinarnego w sprawie o sygn. WO-17/16.

Radc.2017.9.22 | uchwała z dnia 22 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Umorzenie kosztów postępowania dyscyplinarnego w sprawie o sygn. WO-96/16.

Radc.2017.9.22 | uchwała z dnia 22 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Zespół do spraw prac nad projektem ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Radc.2017.9.22 | uchwała z dnia 22 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów.

Radc.2017.9.22 | uchwała z dnia 22 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały w sprawie określenia liczby zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.

Radc.2017.9.22 | uchwała z dnia 22 września 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2017.9.20 | uchwała z dnia 20 września 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu)

KRD.2017.9.18 | uchwała z dnia 18 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Koszty postępowania zakończonego upomnieniem dziekańskim.

Adwok.2017.9.16 | uchwała z dnia 16 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana uchwały "Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów".

Adwok.2017.9.16 | uchwała z dnia 16 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Działania prokuratury stwarzające istotne zagrożenia dla niezawisłości sędziowskiej.

Sędz.2017.9.15 | stanowisko z dnia 15 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Odwołanie wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie.

Sędz.2017.9.15 | stanowisko z dnia 15 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Pokrycie kosztów pomocy prawnej - zastępstwa prawnego.

Lekarz.2017.9.15 | uchwała z dnia 15 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sędz.2017.9.15 | opinia z dnia 15 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej.

Sędz.2017.9.15 | opinia z dnia 15 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Lekarz.2017.9.15 | stanowisko z dnia 15 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (UC96).

Sędz.2017.9.15 | opinia z dnia 15 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie liczby mandatów delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy na okres VIII kadencji 2018-2022.

Lekarz.2017.9.15 | uchwała z dnia 15 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Wejście w życie przepisów dotyczących systemu szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Lekarz.2017.9.15 | stanowisko z dnia 15 września 2017 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Sędz.2017.9.14 | stanowisko z dnia 14 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Sędz.2017.9.14 | opinia z dnia 14 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2017.9.13 | opinia z dnia 13 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks wykroczeń.

Sędz.2017.9.13 | opinia z dnia 13 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Wytypowanie przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

NIPIP.2017.9.13 | uchwała z dnia 13 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Wytypowanie przedstawiciela samorządu do udziału w pracach komisji w zakresie kształcenia podyplomowego.

NIPIP.2017.9.13 | uchwała z dnia 13 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej organizowanej przez ELSA Poland.

Podat.2017.9.12 | uchwała z dnia 12 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie udziału Lubuskiego Oddziału KIDP w plebiscycie "Nasze Dobre Lubuskie 2017".

Podat.2017.9.12 | uchwała z dnia 12 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Zespołu do spraw opracowania zmian w ustawie o doradztwie podatkowym.

Podat.2017.9.12 | uchwała z dnia 12 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Propozycja dotycząca projektu budżetu państwa na rok 2018 w zakresie przewidzianym dla Akademii.

PAN.2017.9.12 | uchwała z dnia 12 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Regulamin Krajowej Rady Sądownictwa.

Sędz.2017.9.12 | uchwała z dnia 12 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2017.9.12 | uchwała z dnia 12 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Reorganizacja Instytutu Parazytologii im. Witolda Stefańskiego Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2017.9.12 | uchwała z dnia 12 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do podpisania umowy na obsługę prawną V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.

Podat.2017.9.12 | uchwała z dnia 12 września 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2017.

PAN.2017.9.12 | uchwała z dnia 12 września 2017 r. | Akt nieoceniany