Professional association acts

Zakup laptopów.

Lekarz.2017.12.15 | uchwała z dnia 15 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zakwalifikowanie lekarzy cudzoziemców do egzaminu z języka polskiego.

Lekarz.2017.12.15 | uchwała z dnia 15 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zgłoszenie kandydata do Rady Akredytacyjnej.

Lekarz.2017.12.15 | uchwała z dnia 15 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2017.12.14 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Prowadzenie rejestru ukaranych pielęgniarek i położnych.

NIPIP.2017.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Sposób przygotowania wniosku samooceny przez uczelnie ubiegające się o akredytację.

KRASPiP.2017.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Wydanie Rekomendacji w zakresie postępowania w zaburzeniach kontynencji.

NIPIP.2017.12.13 | uchwała z dnia 13 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie kampanii reklamowej.

Podat.2017.12.12 | uchwała z dnia 12 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie książki.

Podat.2017.12.12 | uchwała z dnia 12 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Dofinansowanie nagród dla laureatów III Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach.

Podat.2017.12.12 | uchwała z dnia 12 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Przeprowadzenie Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2017.12.12 | uchwała z dnia 12 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych na rok 2018.

Podat.2017.12.12 | uchwała z dnia 12 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Udzielenie poręczenia społecznego.

Podat.2017.12.12 | uchwała z dnia 12 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do podpisania umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego KIDP za 2017 r.

Podat.2017.12.12 | uchwała z dnia 12 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie rezerwy w roku 2018 na pokrycie kosztów organizacji VI Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.

Podat.2017.12.12 | uchwała z dnia 12 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zbiór zasad etyki zawodowej prokuratorów.

Prok.2017.12.12 | uchwała z dnia 12 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2017.12.11 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Regulamin działalności Zespołu Doradczego ds. Zagranicznych Stacji Naukowych PAN.

PAN.2017.12.11 | decyzja z dnia 11 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Budżet Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2018.

Radc.2017.12.8 | uchwała z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Ogłoszenie zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2018.

Radc.2017.12.8 | uchwała z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Określenie cyklu szkoleniowego doskonalenia zawodowego.

Radc.2017.12.8 | uchwała z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Centrum Edukacji Prawnej na rok 2018.

Radc.2017.12.8 | uchwała z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Centrum Mediacji Gospodarczej na rok 2018.

Radc.2017.12.8 | uchwała z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych na rok szkoleniowy 2018.

Radc.2017.12.8 | uchwała z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2018.

Radc.2017.12.8 | uchwała z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Plan pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2018.

Radc.2017.12.8 | uchwała z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Przystąpienie do Federacji Adwokatur Europejskich (FBE).

Radc.2017.12.8 | uchwała z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Przystąpienie do Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników (AIJA).

Radc.2017.12.8 | uchwała z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Przystąpienie do Międzynarodowej Unii Adwokatów (UIA).

Radc.2017.12.8 | uchwała z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Upoważnienie do podpisania zamówienia na wykonanie szklanych statuetek z grawerem.

Podat.2017.12.8 | uchwała z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Wybór podmiotu do badania sprawozdania finansowego Krajowej Rady Radców Prawnych za 2017 r.

Radc.2017.12.8 | uchwała z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Wybór zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.

Radc.2017.12.8 | uchwała z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych.

Radc.2017.12.8 | uchwała z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów.

Radc.2017.12.8 | uchwała z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych.

Radc.2017.12.8 | uchwała z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Regulaminu zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów.

Radc.2017.12.8 | uchwała z dnia 8 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Prawomocność wyboru członków zagranicznych Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2017.12.7 | uchwała z dnia 7 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Wprowadzenie ujednoliconego tekstu statutu Polskiej Akademii Nauk.

PAN.2017.12.7 | statut z dnia 7 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Przetargowej.

PAN.2017.12.6 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o jawności życia publicznego.

Sędz.2017.12.6 | opinia z dnia 6 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny.

Sędz.2017.12.6 | opinia z dnia 6 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Sędz.2017.12.6 | opinia z dnia 6 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

Sędz.2017.12.6 | opinia z dnia 6 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Przedstawiony przez Prezydenta RP projekt ustawy o Sądzie Najwyższym.

Sędz.2017.12.5 | opinia z dnia 5 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Zmiana decyzji w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku.

PAN.2017.12.5 | decyzja z dnia 5 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Lekarz.2017.12.1 | stanowisko z dnia 1 grudnia 2017 r. | Akt nieoceniany